Proizvod Mycostop- Adsorbens mikotoksina Mikotoksini su vrsta toksina koji nastaju od plesni koji se javlja na žitaricama i kabastim hranivima. Imaju izuzetno štetno dejstvo na životinje, a kroz lanac ishrane i na ljude.
Štete od prisustva mikotoksina u hranivima su pored smanjenog imuniteta životinje, unosa hrane i prirasta,  pogoršanje reprodukcije, veći mortalitet kao i prisutnost mikotoksina u mesu, mleku i jajima.
Lek protiv mikotoksina ne postoji te nam stoga ostaje samo preventiva- MYCOSTOP.

Proizvod mycostop je napravljen od kombinacije adsorbenata mineralnog porekla koji funkcionište tako što za sebe vezuje mikotoksine iz hraniva.Zbog svojih osobina ne dospeva u krvotok životinja, a pošto je za sebe vezao mikotoksine, zajedno sa njima izlazi iz organizma životinje.


POSLEDNJE VESTI
Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate
Farmer Praktik © 2013. Sva prava zadržana.